Vinçle Kaldırma İşleri Sistem Denetimi

Denetim süresi

İşyeri detaylarına göre 2 veya 3 gün

Vinçle kaldırma işleri güvenliği denetim kapsamı

Ege Consulting, görevlendirdiği uzmanlar ile işyerinde vinçle kaldırma işleri süreçlerini sistematik olarak ele almak adına PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsünün her bir adımına yönelik alt süreçleri detaylı olarak odaklanır.

Sistematik yaklaşıma göre aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla birlikte PUKÖ adımları aşağıdaki alt detaylarda değerlendirilir; 

· Vinçle kaldırma işlerinin planlanması

 •  Vinçle kaldırma işleri prosedür / talimatları
 •  Risk değerlendirmesi / AHA, JSA, STARRT çalışmaları
 •  Yapım yöntemleri
 •  Kaldırma planlamaları
 •  İş izin sistemleri
 •  Kaldırma ekipmanları üretici kılavuzları 
 •  Kaldırma işleri görev – sorumluluk atamaları ve iş organizasyonu
 •  Çalışan yetkinlik gereklilikleri (Operatör, işaretçi, sapancı, süpervizör)
 •  Kaldırma işleri eğitim planlaması
 •  Kaldırma donanımı ve kaldırma araçları satın alma ve kabul kriterleri

· Vinçle kaldırma işlerinin uygulanması

 •  Saha uygulamaları gözlemleri
 •  Kaldırma araçları ve kaldırma donanımlarının genel durumu
 •  Operatör, sapancı, işaretçi, süpervizörlerin deneyim ve yeterliliklerinin analizi (eğitim, deneyim sertifikasyon) 
 •  Kaldırma araçları ve kaldırma donanımlarının sertifikasyonu
 •  Saha süpervizyonu ve rehberlik

· Vinçle kaldırma işlerinin kontrol, denetim ve izlenmesi

 •  Kaldırma işleri ile ilgili üretilen uygunsuzluklar ve saha gözlem kayıtları
 •  Kaldırma işlerine özgü sürdürülen denetimler
 •  Kaldırma araçları ve donanımlarının periyodik muayeneleri, bakımları, kullanım öncesi kontrolleri
 •  Alınan kaldırma işleri eğitimlerinin etkinlik değerlendirmeleri
 •  Geri bildirim yönetimi
 •  Kaldırma işlerine yönelik gerçekleşen kaza, ucuz atlatma  ve uygunsuzluk raporları ve kök neden analizi çalışmaları
 •  Üretici ile iletişim ve danışma

· Vinçle kaldırma işleri sürecinin iyileştirilmesi

 •  Düzeltici / önleyici faaliyet atamaları ve takibi
 •  Planlama süreçlerinin gözden geçirilmesi

Saha çalışmasında edinilen bulgulardan yola çıkılarak vinçle kaldırma işleri sürecine yönelik sistemsel boşluklar keşfedilmeye çalışılır.

Sürdürülen saha çalışmasında, tesiste daha önce yaşanmış istenmeyen olaylar hakkında bilgi edinilmeye çalışılır ve bu olayların nedenleri hakkında görüş oluşturulur.

Keşfedilen bulgular ve sistemsel boşluklar sistem denetiminin son günü hazırlanabildiği ölçüde Hizmet Alıcı yönetimine sunulur.

Bu sistem denetimine istinaden gelişime yönelik aksiyonlar Hizmet Alıcı tarafından Ege Consulting rehberliğinde belirlenerek bu terminler ve sorumlular içeren bir aksiyon planında mutabık kalınır.

Sistem denetimini gerçekleştirecek Ege Consulting Danışman ekibi 2 kişiden oluşur. Danışmanlar endüstriyel kaldırma operasyonları hakkında deneyim sahibi ve uluslararası kabul görmüş otoritelerden (North Sea Lifting) vinçle kaldırma işleri alanında eğitimlidir.

BİZE ULAŞIN