2. Taraf İSG Denetimleri

Hizmet çerçevesi

Ege Consulting, Hizmet Alıcı’nın işyerini eklentileri ile birlikte kapsayacak bir İSG sistem değerlendirmesi gerçekleştirir. Değerlendirme, referanslar bölümünde belirtilen kılavuzların harmonize edildiği bir kritere istinaden gerçekleştirilir. Denetim ekibi, aşağıdaki temel konu başlıklarına odaklanarak belirtilen kriterler doğrultusunda gelişime açık alanları belirler.

Denetim konuları 

· Liderlik ve çalışan katılımı

 •  Yönetim liderliği ve taahhüdü
 •  Kurumsal İSG rol ve sorumlulukları
 •  Çalışanların sisteme katılımı

· İSG planlaması

 • Tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi süreçleri
 • İSG hedefleri ve hedefler için planlama

· Destek süreçleri

 •  İSG süreçleri için kaynak yönetimi
 •  İSG eğitimi ve yetkinliği yönetimi
 •  İSG iletişimi

· Saha İSG uygulamaları

 •  Saha tehlikelerin kontrol altına alınması
 •  Değişimin yönetimi
 •  Acil durum hazırlığı ve zarar azaltma önlemleri

· Performans izleme ve ölçümü

 •  İzleme, ölçüm, test ve performans değerlendirme süreçleri
 •  Yasal ve diğer gereklere uyumluluğun değerlendirilmesi
 •  Yönetim gözden geçirmesi

· Sürekli gelişim 

 •  Kaza – olay bildirim, raporlama ve takip süreçleri
 •  Gözlem bildirim, raporlama ve takip süreçleri
 •  Aksiyon takip süreçleri

Bilgi toplama yolları

Denetim ekibi bilgi toplarken aşağıdaki 3 yola başvurur;

· Kişiler ile görüşmeler: Yönetim, operasyon, destek süreçleri, saha ve diğer ilgili olabilecek birimlerden yönetici ve çalışanlardan örneklenen kişiler ile görüşmeler gerçekleştirilir.

· Belge incelemeleri: İSG sistem dokümantasyonu içinde yer alan tüm belgelerin incelenmesi ihtiyacı doğabilecektir.

· Saha incelemeleri: Devam eden saha faaliyetleri doğrudan gözlemlenir.

Taslak program

En az 2 kişiden oluşan denetim ekibi işyerinde bilgi toplama amaçlı olarak işyeri büyüklüğüne göre mutabık kalınan süre boyunca bilgi toplar. İşyerindeki çalışmalar bir denetim açılış toplantısı ile başlar ve son günün sonunda ana bulguları ifade etmek adına bir kapanış toplantısı ile son bulur.

Denetim raporu sistem değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından 10 işgünü içinde eposta yolu ile paylaşılır.

Referanslar

Hizmet Alıcı talebine göre revize edilmedikçe  sistem değerlendirmesi aşağıdaki referanslar dikkate alınarak gerçekleştirilir;

 • ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Kılavuzu
 • Türk Yasal İSG Mevzuatı
 • HSG 65 – Managing for Health and Safety (Health and Safety Executive)
 • Hizmet Alıcı İSG politika, prosedür, plan ve rehberleri
 • Uluslararası iyi uygulamalar

BİZE ULAŞIN