Sapancılık ve İşaretçilik Eğitimi

Eğitim süresi 

2 gün * 7 saat

Hedef katılımcı profili

İşyerinde sapancılık ve işaretçilik yapması öngörülen çalışanlar

İşaretçi Sapancı Eğitimi Hedefleri

Vinçle kaldırma işleri inşaat, üretim, enerji, gıda, maden, tarım, bakım gibi çok fazla iş kolunda en yüksek risk derecesine sahip faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu faaliyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi ancak yetkin sapancı ve işaretçiler ile sağlanabilmektedir. Vinçle kaldırma işlerinde görev alan sapancı ve işaretçilerin yetkinliğini artırma amacıyla hem uygulama hem de teorik kısımlar içeren sapancılık ve işaretçilik eğitimi çbu görevi üstlenen çalışanlarda aşağıdaki kazanımları hedeflemektedir.

– Vinçle kaldırma işlerinde söz konusu olabilecek tehlikeleri tespit edebilme ve bu tehlikeleri önlemek için çözümler geliştirme
– Kaldırma işlerine dair Türk Yasal ve Uluslar Arası gereksinimlere hâkim olma
– Kaldırma araçlarını tanıma ve temel teknik özelliklerini bilme
– Kaldırma donanımlarını tanıma, teknik özelliklerini bilme ve donanımların güvenli olup olmadığı hakkında kontroller yapabilme
– Sapanlama usül ve tekniklerine hakim olma
– Operatör ile iletişim tekniklerini bilmeleri.

Gün 1

Tanımlar
Bu bölümde vinç operasyonlarında kullanılan araçlar, donanımlar, teknikler ile ilgili tanımlamalar aktarılır.

Yasal / Uluslararası Gereksinimler
Bu bölümde vinç operasyonlarına ilişkin Türk Mevzuatında belirtilen gerekliliklerin yanı sıra LOLER gibi yabancı mevzuat ve kılavuzlardaki gerekliliklere yer verilir.

Vinçle Kaldırma Operasyon Ekibi ve Sorumlulukları
Bu bölümde vinçle kaldırma operasyonlarında görev alan operatörler ve işaretçi sapancıların sorumlulukları açıklanır.

Kaldırma Araçları

Bu bölümde kanca üstü ekipman olarak bilinen kaldırma aracı türleri hakkında bilgiler verilir.

Kaldırma Donanımları
Bu gölümde kanca altı ekipman olarak bilinen kaldırma donanımı türleri aktarılır.

Sapanlama Teknikleri
Bu bölümde sapancı ve işaretçilerin farklı geometri ve türdeki yükleri nasıl sapanlamaları gerektiğine dair tekniklere yer verilir.

Vinçle Kaldırmada İletişim
İletişim bölümü işaretçi ile operatör arasındaki sesli iletişim ve vinç işaretlerini kapsar.

Gün 2 

Sapancılık ve işaretçilik pratik Uygulama
İkinci gün daha çok sapancı ve işaretçi adaylarının sahada vinçleri tanıdığı, kaldırma donanımı kontrolleri yaptığı ve farklı kaldırma işleri görevlerini bizzat yerine getirmek sureti ile uygulama yaparak geçirdiği bir gündür.

Değerlendirme ve Kapanış

Başarım ölçütleri

  • %100 katılım zorunluluğu
  • Sınıf içi ve saha uygulamalarına aktif katılım
  • Değerlendirme sınavı

BİZE ULAŞIN