Ege Consulting, Hizmet Alıcı’nın işyerinde uluslararası kabul görmüş sağlık ve güvenlik kurumlarının kılavuzlarını dikkate alarak ve bir dış göz avantajını kullanarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik algılarını analiz etmeye yönelik bir çalışma yürütür. 

Ege Consulting İSG algı analizi yöntemi hakkında 

Ege Consulting, çalışanlar ile bire bir görüşmeler ve anket çalışması yolu ile çalışanlara işyerindeki sağlık ve güvenlik koşulları ve uygulamaları hakkında sorular yöneltir, notlar alır. Görüşmeler sırasında çalışanların kimlik bilgileri alınmaz, yalnızca departman, yaş ve cinsiyet bilgileri not alınır. 

Çalışma 30 görüşme / anketten az olmamak kaydıyla saha çalışanlarının en az %25’ini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. 

Yapılan saha çalışmasında alınan notlar ve anketler Ege Consulting ofisinde derlenir. Derleme ve veri girişi çalışmalarının ardından, algı analizleri rapora dökülerek çalışma sonuç rapor hazırlanır. 

Sonuç raporunda çalışan İSG algıları aşağıdaki ana başlıklarda değerlendirilir; 

  • Saha İSG yönetimi ve uygulamaları
  • Saha İSG gözetimi verimliliği
  • İSG’nin çalışanlar tarafından sahiplenme düzeyi
  • İSG eğitimleri
  • İSG’ye yönelik bariyerler
  • Kaza / olay bildirimi ve raporlaması

Her bir başlığa yönelik mevcut durum başarı puanı ve görüşler ile, ayrıca genel İSG algısı, görüş ve genel skor ile ifade edilir. Rapor ayrıca ölçülen algı düzeyine istinaden iyileşmeye yönelik görüş ve önerileri de içerir.

Diğer Çalışmalarımız;
iosh
İş güvenliği sertifikası
İsg yazılım
Akredite Eğitimler

BİZE ULAŞIN