İSG Yönetim Danışmanlığı

İşyerlerinde tekrarlayan olumsuz gözlemler, tehlikeli durum ve davranışlar, kök nedenleri keşfedilip ortadan kaldırmadıkça, istenmeyen olay ve kazalara yol açmakla birlikte,  işyerlerinde önemli maliyetlerin oluşmasına sebep olurlar. 

Ege Consulting, işyerlerinde tekrarlayan uygunsuzlukların kök nedenlerinin keşfedilmesi ve bu kök nedenlerin ortadan kaldırılması amacı ile; 

 • Five why?
 • Fishbone
 • Causal factors analysis
 • Comprehensive list of causes 

ve uluslar arası kabul görmüş farklı bir çok analiz yöntemi izleyerek, kök neden analizi süreçlerine liderlik eder, işyerlerinin bu alandaki kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olur.

İşyerlerinde tekrarlayan olumsuz gözlemler, tehlikeli durum ve davranışlar, kök nedenleri keşfedilip ortadan kaldırmadıkça, istenmeyen olay ve kazalara yol açmakla birlikte, işyerlerinde önemli maliyetlerin oluşmasına sebep olurlar. 

Ege Consulting, işyerlerinde tekrarlayan uygunsuzlukların kök nedenlerinin keşfedilmesi ve bu kök nedenlerin ortadan kaldırılması amacı uluslar arası kabul görmüş farklı bir çok analiz yöntemi izleyerek, kök neden analizi süreçlerine liderlik eder, işyerlerinin bu alandaki kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olur. 

Kök neden analizinin amacı olayın nedenlerini ortaya koymaktır. Kök neden analizi için profesyonel yaklaşımlar bulunur. Bunların arasında;

 • 5 neden
 • Balık kılçığı
 • Kapsamlı nedenler tablosu
 • Zaman çizelgesi
 • Neden ve etki ağacı gibi yöntemler bulunur.

Her yöntemin diğerine üstünlük sağladığı olay türleri vardır. 

Kök neden analizi çekirdek bir araştırma ekibi ile, tüm kanıtların belge olarak sunulduğu bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilir. Bu adımın sonunda nedenler 3 kategoride irdelenir. Bunlar;

 • Doğrudan nedenler
 • Altta yatan nedenler ve
 • Kök nedenlerdir. 

Kök nedenlerin çoğunlukla işyeri yönetsel alışkanlıkları ve işyeri kültürü kaynaklı olduğu görülür. Eğitim programlarının yetersizliği, yönetim sisteminin belirli kısımlarının etkin uygulanmaması, yönetim taahhüt ve liderlik eksikliğine yönelik bulgular gibi nedenler kök nedenler sınıfında değerlendirilebilir. 

Kök nedenlerin keşfedilmesinde profesyonel bir yaklaşım tek başına yeterli olmayabilir. Üst yönetim taahhüdünün eksik olduğu işyerlerinde üst yönetim kök nedenlerin ortaya çıkarılması için ciddi çabaların sarf edilmesini istemeyebilir. Çünkü kök nedenler üst yönetimin ortaya koyduğu sistemler, anlayışlar ve alışkanlıklar ile ilgili olabilecektir. Araştırmayı doğrudan nedenler odağında sürdürüp sonuçlandırarak yönetsel süreçlerin değiştirilmesinin önüne geçmek isteyebilirler. Bu nedenle kök nedenlerin keşfindeki en kritik unsurlardan birisi üst yönetimin bu konudaki taahhüdü ve talep edici olmasıdır. 

Ege Consulting bu esaslar ışığında, tekrar eden uygunsuzluklar, tehlikeli durumlar, ramak kala ve kazalara yönelik gerçek nedenlerin keşfedilmesi sürecinde kuruluşlara ışık tutan danışmanlık hizmetleri sunar.

BİZE ULAŞIN