Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi

Eğitim süresi

2 gün * 7 saat  

Davranış odaklı güvenlik yönetimi eğitimi hedef katılımcı profili 

Bu eğitim kuruluşlardaki direktörler, yöneticiler, İSG profesyonelleri ve davranış odaklı güvenlik yönetimi süreci gözlemcileri için hazırlanmıştır. 

Davranış odaklı güvenlik yönetimi eğitimi hakkında 

İşyerlerinde çalışanların davranışları organizasyonel, göreve bağlı ve bireysel birçok faktörden etkilenir. Davranışları etkileyen faktörlerin olumsuz olması durumunda güvensiz davranışlar kalıplaşır ve işyerinde istenmeyen olaylara ve kazalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle çalışanların güvensiz davranışlarının altında yatan nedenleri belirlemek ve onların güvensiz davranmalarına sebep olan faktörleri keşfetmek bu davranış kalıplarını olumlu yönde değiştirebilmek için bir altyapı sağlar. 

İşyerlerinde davranış odaklı güvenlik yönetimi süreçlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimde insan davranışlarının etkilendiği faktörler, İSG liderliği ve liderlik davranışlarının İSG performansını ve güvenlik kültürünü nasıl etkilediği, işyeri psikolojik ortamının çalışan davranışları üzerindeki etkileri, davranışı yönlendiren unsurlar, başarılı bir güvenlik kültürü yaratan davranışlar, davranış değişikliğinin nasıl gerçekleştiği, davranış değişikliği programları hakkında bilgiler ve davranış değişikliğinin sürdürülebilir hale gelmesine yönelik bilgiler edinirler. Bu bilgiler işyerinde davranış odaklı güvenlik programlarının yürütülmesine yönelik iyi bir altyapı sağlar. 

Davranış odaklı güvenlik yönetimi eğitimi içeriği 

İnsan Faktörü ve Liderlik

İşyerinde İnsan Faktörleri

Beden, Zihin ve Çalışma

Liderlerin, Yöneticilerin ve Süpervizörlerin Rolü

Yükümlülükler ve Sorumluluklar

İşyerinde Motivasyon ve Demotivasyon

Güvenlik Mesajının İletilmesi 

İşyeri Davranış Psikolojisi

İşyerinde Davranışsal Nedenler

Motivasyonel Tutumlar

İşyeri Stresi

İş Tasarımının Psikolojik Yönleri

Çalışma Grupları ve Takım Psikolojisi

Zihin Uyarımının İlkeleri 

İşyerindeki Davranış

İşyerinde Davranış Güvenliği

Olumsuz ve Olumlu Boyutlar

Taylor, Herzberg, McGregor ve Maslow

ABC Analizi

Davranışı Yönlendiren Nedir?

Doğal Cezalar ve Sonuçları 

Başarılı Bir Kültür Yaratan Davranış

Davranış ve Kültür

Güvenlik Kültürü ve Güvenlik İklimi

Etki Faktörleri

Liderlik ve Kültür

Güvenlik Performansını İyileştirme

Başarı Faktörleri ve Engeller 

Davranış Değişikliğini Uygulamak ve Sürdürmek

Kritik Davranışların Belirlenmesi

İnsanları ve Güvenliğe Yönelik Tutumlarını Yönetmek

Güvenlik Gözlemleri ve İyileştirmeler

Davranışsal Değişim Programının Tanıtımı

Kişisel Aksiyon Planları

Davranış İyileştirmelerinin Sürdürülmesi 

Başarım ölçütleri 

  • %100 katılım zorunluluğu 
  • Sınıf içi uygulamalara aktif katılım 

BİZE ULAŞIN