Alt İşveren Yönetimi

İSG Yönetim Danışmanlığı

Alt işveren nedir

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Alt işveren yönetimi danışmanlık hizmet formatı, sektör ve işyeri parametrelerine göre değişmekle birlikte aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır;

Alt işveren seçimi – yeterlilik sınaması

Alt işveren performans ölçümü – “Güvenli Alt İşveren” teşvik programı

Alt işveren gelişim programı – Alt işveren beyaz ve mavi yaka destek süreçleri

Alt işveren yönetimi danışmanlık hizmetleri konusunda işyerine özgü kapsam, Ege Consulting’in işyeri hakkında talep ettiği detay bilgilerin sağlanmasının ardından hazırlanır.

Alt işveren seçimi – yeterlilik sınaması

İşyerinde alt işveren tarafından yürütülmesi planlanan işler için, işin şartnamesine ve projeye bağlı olarak İSG şartnamesi hazırlığı ve hazırlanan şartnameye göre ön yeterlilik sınamasına yönelik hizmetlerdir.

Ön yeterlilik sınaması, işveren adına, bağımsız bir gözle alt işveren adaylarının diğer projelerinde incelemeler, proje yetkilileri ile mülakatlar ve eğitim, olay araştırma, gözetim, yasal uyumluluk, referans gibi konularda belge incelemeleri çalışmalarını kapsar.

Yapılan ön yeterlilik çalışması ile alt işveren adayları arasında ölçülebilir bir değerlendirme perspektifi sunar.

Alt işveren performans ölçümü – “Güvenli Alt İşveren” teşvik programı

İşyerinde herhangi bir kontrata bağlı çalışmakta olan alt işverenlerin asıl işveren gerekleri, yasal gerekler ve tanımlı diğer kriterler ile uyumluluğunun dönemsel olarak izlenmesi, ölçülmesi ve yüksek performanslı alt işverenlerin asıl işveren ile birlikte belirlenen çerçevede ödüllendirildiği bir programdır.

Bu teşvik yöntemi işyerindeki alt işverenler arasında pozitif yönlü bir rekabet ortamı yaratmak ve alt işverenlerin yasal ve asıl işveren İSG beklentilerini karşılama konusunda motive etme amaçlı yürütülür.

Alt işveren gelişim programı – Alt işveren beyaz ve mavi yaka destek süreçleri

Her bir alt işveren özelinde gelişime açık alanların belirlenmesinin ardından alt işverenlerin yöneticileri, beyaz yaka ve mavi yaka çalışanları için özel olarak tasarlanan eğitim ve çalıştay programlarıdır. 

Bu programlar ile alt işveren ekiplerine yetkinlik kazandırılarak alt işveren İSG performanslarının yükseltilmesi için altyapı oluşturulur. 

BİZE ULAŞIN