NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika, dünyanın hemen her coğrafyasındaki İSG profesyonellerinin kariyer gelişimi için tercih ettiği uluslararası yeterliliklerin başında geliyor. Daha önceki ilgili yazımda bu NEBOSH UGS yeterliliğinin İSG profesyonelleri için faydalarından bahsetmiştim. Bu yazıya linkten ulaşabilirsiniz.

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika yeterliliğinin müfredatı ve değerlendirme yöntemleri ile son dönemde, pandeminin de etkisi ile, eskisi kadar karşılaşmadığımız sıklıkta değişiklikler yapmaya başladı. Önceleri hem İSG yönetimi hem de saha tehlikelerinin kontrolüne yönelik bilgi ölçen karmaşık iki sınav ve bir risk değerlendirmesi projesi ile başarı ölçerken, yeni dönemde İSG yönetimi alanına yönelik bilgi yerine bilgiyi yorumlama becerisini ölçmeye yönelik bir açık kitap senaryo sınavı ve saha tehlikelerinin kontrolüne yönelik bir risk değerlendirmesi projesi ile başarı ölçüyor.

NEBOSH UGS Eğitimi E-learning Yöntemi

Değerlendirme yönteminin değişmesi aslında tercih edeceğimiz NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika öğrenme yönteminin ne olduğuna karar verirken bizlere ipuçları sunuyor.

Bu yazıda mevcut değerlendirme yöntemlerini dikkate alarak öğrenme yöntemi ve eğitim sağlayıcı seçiminde dikkate alınması önerdiğimiz detayları ifade etmeye çalıştım.

NEBOSH UGS Eğitimi Karma Yöntem

Mevcut sınav yöntemi

Takip edenler gayet iyi hatırlayacaklardır, eskinden NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika sınavları, sınıf ortamında kaynakların kapalı olduğu bilgi sınavları ve risk değerlendirmesi projesi niteliğindeydi. Adaylar, kılavuz kaynaklardaki bilgileri daha iyi öğrenebilmek için nitelikli yüz yüze eğitimler alırlar ve bolca soru çözerek sınav becerilerini geliştirirlerdi. E-learning (asenkron) yöntemi, sınav hazırlığı konusunda iyi bir öz disiplini ve zamanı olan adaylar için mesailerini etkilemeden sınava hazırlanabilecekleri ideal bir yöntem olmasına rağmen, eski istatistikler, yüz yüz eğitim alanlara göre başarı oranlarının daha düşük olduğunu göstermekte idi.

NEBOSH UGS Yüz Yüze Yöntem

Ağustos 2020 itibari ile “Sağlık ve Güvenlik Yönetimi” (UG1) adlı ilk ünitenin değerlendirmesi artık 24 saat süren, online, tüm kaynaklara erişilebilen (kişiler hariç) bir senaryo sınavı ile yapılıyor. Soru kağıdında önce bir işyerine özgü olumlu ve olumsuz İSG süreçlerinin işlendiği birkaç sayfalık bir senaryo görüyoruz. Bu senaryoda adaya da İSG profesyoneli görevi veriliyor. Bu senaryonun ardından karşımıza senaryo ile ilgili yorum soruları geliyor. Sorular mevcut sorunların veya iyiye giden süreçlerin bizlerce yorumlanmasını gerektiriyor. Örneğin; “İşyerinin İSG kültürünü yorumlayınız”, “Senaryoda yaşanan ucuz atlatmanın araştırılması gerektiği konusunda yöneticilerinizi ikna ederken hangi argümanları kullanırsınız?” gibi. Bu konulara ait genel bilgilere eğitim sağlayıcınızın size sunduğu materyalden veya diğer birçok kaynaktan erişebilirsiniz. Ancak sizden istenen, bu bilgileri senaryo ile ilişkilendirerek yorumlamanız ve soruyu yanıtlamanız. Yani aslında bilgi yerine bilginin işyerinde mevcut durumun ortaya konması veya mevcut durumun geliştirilmesi amaçlı yorumlanması bekleniyor.

Birçok katılımcı, açık kitap yönteminden dolayı, kolay bir sınav süreci yaşayacağını öngörüyor. Ancak başarılı olabilmek için 100 üzerinden sadece 45 puanın yeterli olduğu bu sınav için ilk gelen bilgilere göre başarı oranı %50’nin altında.

NEBOSH UGS Sanal Sınıf Yöntemi

“Risk Değerlendirmesi” (UG2) adlı ikinci ünitenin sınavı da bir risk değerlendirmesi projesi ile gerçekleştiriliyor. Bu proje adayın kendi işyerinde veya iyi tanımakta olduğu bir işyerine özgü yapacağı yaklaşık 5 saatlik bir çalışma ile tamamlayabileceği bir değerlendirme. UG2 sınavlarında başarı oranı biraz daha yüksek olsa da bu rakamın %65’lere ulaşmadığını görüyoruz.

En dikkat çekici değişimlerden birisi ise, “Risk Değerlendirmesi” (UG2) adlı ikinci ünitenin oldukça fazla teknik bilgi içeren 7 alt modülünde öğrenilen bilgileri ölçen herhangi bir sınavın artık bulunmaması. Yapılacak risk değerlendirmesi projesinde bu alt modüllere yönelik genel bilgilere sahip olup, tehlike tanımlanması ve ek önlemlerin geliştirilmesi kısmında noktasal irdelemeler ile başarılı olunabiliyor.

UG2 ünitesinin oldukça açık bir kılavuzunun bulunması nedeniyle UG1 sınavları daha çok kaygı duyulacak sınavlar haline geldi diyebiliriz. Bu nedenle bundan sonraki bölümlerde daha çok UG1 başarısı odaklı yorumlar yapıyor olacağım.

Nasıl başarılı olabilirim?

NEBOSH UGS yeterliliği İSG alanında oldukça derin ve bir İSG profesyonelinin meslek hayatında kullanabileceği, uluslararası çerçevede bir birikimi barındırmakta. Bu yeterliliğe yönelik alınan eğitim bir İSG profesyonelini geliştirecek ve farklı raylar üzerinde öğrenme yolculuğuna devam ettirecek nitelikte. Eğitimin bu kazanımını mutlaka belirtmiş olalım.

Diğer taraftan bu kazanımın yanı sıra NEBOSH UGS belgesini edinmek de önemli bir çıktı. Bu birikimden faydalanabilir ancak sınavda başarılı olamayabiliriz. Tekrar sınavları da döviz bazlı fiyatlandırıldığından bizler için hep pahalıydı ve daha da pahalı olacak. Bu nedenle başarılı olma odaklı bir yol izlemekte fayda var. Başarılı olabilmek için aşağıdakileri sağlamak oldukça önemli;

Eğitimi almak ve sınava girmek için doğru zamanın belirlenmesi: Eğitime giriş için bir kısıt yok. Her başvuran eğitime kayıt yaptırabiliyor. Ancak daha öncesinde sağlık ve güvenlik yönetimine dair temel bilgileri olan kişiler, İSG uygulamalarının uluslararası ölçekte uygulandığı işyerlerinde çalışmış olanlar, İSG yönetim sistemi (ISO 45001 vb.) kurulumunda aktif görev almış kişiler, İSG yöneticiliği yapmış olan kişiler bu eğitimde daha çabuk öğrenme ve sınavda daha iyi yorumlayabilme becerilerine sahip olmaları açısından daha avantajlılar. Eğer bu noktada değilsek, öncelikli olarak ISO 45001 eğitimleri, IOSH Managing Safely Eğitimi ve İSG yönetimine yönelik diğer eğitimlere katılmayı, bu alandaki deneyimimizi ve birikimimizi artırmayı tercih edebiliriz.

Doğru öğrenme yönteminin seçilmesi:Bugün bu eğitim için oldukça farklı öğrenme yöntemleri bulunuyor. Bunlar; yüz yüze, sanal sınıf (senkron), e-learning (asenkron) ve karma yöntemler. Çalışma durumunuza, mevcut birikiminize ve tabi ki bütçenize göre en uygun yöntemi eğitim danışmanınız ile birlikte belirlemelisiniz.

Doğru eğitim materyali:Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, NEBOSH UGS müfredatına uygun, uluslararası referanslar (İLO, HSE, ISO 45001 vb.) ile desteklenmiş, sade, açık ve nitelikli eğitim materyali sizi başarıya götürecektir. Diğer taraftan eğer e-learning içeriği olan bir öğrenme yöntemi tercih ederseniz sunumların mümkün olduğunca katılımcı etkileşimli olması, katılımcının yönlendireceği içeriklerin bulunması öğrenmeyi destekleyecek ve keyifli hale getirecektir.

Doğru bir eğitim sağlayıcı: Eğitime kaydolduğunuzda elinizde yüzlerce sayfa bilgi, çalışma sorusu ve sunumlar olacak. Peki hangi yolu izleyeceksiniz? Nereye ağırlık vereceksiniz? Hangi noktada desteğe ihtiyacınız olacak? İşte burada eğitim sağlayıcınızın atadığı eğitim danışmanınızın sizi doğru yönlendirmesine ihtiyacınız olacak. Doğru rayların üzerinde attığınız her adım ve her çabanız sizi başarıya ulaştıracak. Bu nedenle size zaman ayıracak yetkin eğitim danışmanları olan bir eğitim sağlayıcısına ihtiyacınız var.

Yeterli zaman ve uygun ortam: Yüz yüze ve sanal sınıf (senkron) eğitimlerde eğitim 10 gün sürede veriliyor. Bu sıkıştırılmış 10 günde tüm konuları özümsemelisiniz. E-learning ve karma gibi asenkron öğrenmenin söz konusu olduğu yöntemlerde her gün yaklaşık 1 saatinizi ayırabileceğiniz yaklaşık 2 aylık bir süreye ihtiyacınız olacak. Zamanın yanı sıra çalışmak için yeterli motivasyon, enerji ve ortama da ihtiyacınız var. Burada ev yaşantısındaki rutininizde neleri değiştirebileceğinizi düşünmelisiniz.

Hangi öğrenme yöntemini seçmeliyim?

Önemli başlıklarda birisi öğrenme yöntemi. Öğrenme yöntemine karar verirken birçok kriter belirleyici. Bunları aşağıda mümkün olduğunca açık ele almaya çalıştım.

Yüz yüze öğrenme yöntemi (10 gün):Yüz yüze yöntem, kuşkusuz eğitmen ile olan etkileşimin en fazla olması açısından katılımcının öğrenme olanaklarının oldukça fazla olduğu bir yöntem. Ancak günümüz pandemi koşulları artık yüz yüze eğitimleri katılımcı ve eğitmenler için güvensiz kılmış durumda. Diğer taraftan 10 çalışma gününün bu eğitime ayrılması, yolda geçen süreler, seyahat zorunluluğu, trafik vb. durumlar, öğrenme sürecinin 10 güne sıkıştırılmış olması diğer dezavantajlar arasında sayılabilir. Yüz yüze eğitim ortamının gerektirdiği maliyetler de eğitim fiyatlarına olumsuz yansımakta. Bu nedenle bu yöntem artık tercih edilmiyor diyebilirim. Kısa vadede de tercih edileceğe benzemiyor.

Sanal sınıf (senkron) öğrenme yöntemi (10 gün): Sanal sınıf, eğitmen ile eş zamanlı ekran karşısında 10 gün boyunca belirlenen eğitim saatlerinde eğitimi takip ettiğimiz yöntem. Aslında yüz yüze eğitime çok iyi bir alternatif olduğu söylenebilir. Hem pandemiye yönelik sağlık riskleri içermemesi, yolda, trafikte zaman ve enerji harcama dezavantajları bulunmaması açısından artıları olan bir yöntem. Ancak yeni müfredat ve sınav sistemi dikkate alındığında özellikle UG2 ünitesi için sanal sınıf ortamında UG1 ünitesi için gerekli olduğu kadar detaylı bir eğitime ihtiyaç duyulmadığı aşikâr. UG1’in sanal sınıfta alınmasını faydalı bulmaktayım. Ama 10 gün süren sanal sınıf eğitiminin yaklaşık yarısı kadar sürenin UG2’ye ayrılması zamanın verimsiz kullanımı veya zaman kaybı olarak nitelendirilebilir. Yöntemin bir asenkron e-learning platformu ile katılımcının dilediği zaman sunumlara erişebileceği şekilde desteklenmemesi ve öğrenme sürecinin 10 güne sıkıştırılmış olması bir başka dezavantaj. Bu değerlendirmenin başarı odaklı bir yol izleme açısından yapıldığını hatırlatalım. Yoksa, katılımcı öğrenmek maksadıyla katılmak isterse tabi ki her sanal sınıf eğitimi gibi UG2 de faydalı olacaktır. Diğer taraftan yüz yüze kadar olmasa da 10 gün süren sanal sınıf eğitimlerin fiyatları e-learning ve karma eğitimlerin üzerinde ve yüz yüze eğitimlerin altında bir banda oturuyor.

E-learning (asenkron) öğrenme yöntemi:Katılımcının kendisine sağlanan erişim bilgileri ile bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden dilediği zaman dilediği kadar sistemde öğrenme deneyimi yaşadığı yöntemdir. Sınav hazırlığını daha geniş zamana yayma, günün tercih edilen herhangi bir saat diliminde zaman limiti olmaksızın çalışma özgürlükleri ve eğitim fiyatının diğer yöntemlerin arasında en düşük seyretmesi bu yöntemi oldukça cazip kılıyor. Kendi kendine çalışabilme öz disiplinine sahip katılımcılar için oldukça uygun bir yöntem olduğu söylenebilir. Ancak bu yöntemde size zaman ayıracak yetkin bir eğitim danışmanına ihtiyacınız olacaktır. Yeni yöntem, bahsettiğimiz üzere bilgiyi değil, bilginin yorumlanma becerisini ölçtüğü için eğitim danışmanınızın hem çalışma yöntemi ile ilgili size kılavuzluk yapması hem de yorumlama becerinizi geliştirecek uygulamalar ile öğrenme sürecinizi desteklemesi oldukça gereklidir. En uygun örnek, daha önce çıkmış sorular veya örnek sınav soruları çözümlerinizi eğitim danışmanınız ile bire bir yorumlamanız size eğitim sürecinde, sınav hazırlığında önemli faydalar sağlayacaktır.

Karma öğrenme yöntemleri:Bu yöntemler, e-learning öğrenme yönteminin, sınav öncesinde daha önceden çalışılan konuların pekiştirilmesi amaçlı bir optimumda 5 gün süren sanal sınıf hazırlık eğitimi ile desteklendiği yöntemlerdir (E-learning + 5 gün sanal sınıf sınava hazırlık eğitimi). Ülkemizde yoğunca kullanılan bir yöntem değildir. Ancak e-learning yönteminin tüm avantajlarını içermek ile birlikte sınav öncesi yetkin bir eğitmen ile UG1 ünitesi özelinde hem konuların üzerinden geçildiği hem soru çözümlerine ağırlık verildiği, sınava hazırlık amaçlı oldukça faydalı seansların izlendiği, verimli bir yöntemdir. Yönteme ait fiyatlar e-learning ile sanal sınıf fiyatları arasında yer alır. Kayıt olduktan sonra öğrenme yönetim sistemi üzerinden katılımcının bireysel çalışmasının bir eğitim danışmanı kılavuzluğunda sürdürülmesi ardından, sınav öncesi, katılımcının aklındaki tüm soru işaretlerinin giderildiği ve soru yorumlama becerisinin geliştirildiği bir sanal sınıf hazırlık eğitimi ile sınav hazırlığı tamamlanır. Önümüzdeki dönemde bu öğrenme yönteminin yoğunca tercih edileceğini öngörüyoruz.

Hangi öğrenme yönteminin tercih edileceğine karar verirken her bir yöntemin fiyatının yanı sıra, yukarıda belirtilen avantaj ve dezavantajlarını ele almanız oldukça önemli. Sizin için uygun olmayan bir öğrenme yöntemine sadece ucuz diye karar vermemiz ve sonrasında sınavda başarısız olmamız çok daha fazla bedeller ödememize neden olabiliyor.

Tercih edeceğim eğitim sağlayıcıdan beklentilerim neler olmalı?

Bir diğer önemli husus da eğitim kurumu tercihi. Eğitim sağlayıcıya karar verirken ödeyeceğimiz fiyatın çok önemli olduğu bir gerçek. Ama yine daha önce bahsettiğim gibi yanlış bir tercih bizim çok daha büyük bedeller ödememize yol açacaktır.

Eğitim sağlayıcınızdan beklentilerinizi aşağıda belirttiğim dört başlıkta ele almanızı öneririm.

Eğitim sağlayıcının NEBOSH UGS akreditasyonunun olması: Hangi sağlayıcı ile bu yola girerseniz girin, kayıt yaptırmadan önce kontrol etmeniz gereken bu sağlayıcının, NEBOSH tarafından akreditasyonunun bulunup bulunmadığı olmalıdır. Bu sorgulamayı https://portal.nebosh.org.uk/NeboshWEB/Studying/Find_a_CourseProvider/ linki ile, yeterliliği ve ülkeyi seçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Size zaman ayıracak yetkin eğitim danışmanlarının varlığı: Hangi öğrenme yöntemini tercih ederseniz edin, öncelikle kayıt aşamasında sizi her türlü öğrenme yöntemi ile ilgili doyurucu şekilde bilgilendiren, doğru yöntemi seçmenizde destek olan, kayıt anından itibaren her talebinizde makul süre içinde sizinle bire bir ilgilenerek kılavuzluk yapan, doğru öğrenme yöntemi ile ilgili sizi gerektiğinde yönlendiren, yeterli sayıda eğitim danışmanının varlığını sorgulayın. Diğer taraftan eğitim danışmanlarının yetkinliği son derece önemli. Uluslararası eğitimler konusunda deneyimi, NEBOSH’un onaylı UGS eğitmeni olması, NEBOSH Uluslararası Diplomasının varlığı, eğiticilik becerileri, aranabilecek yetkinlikler arasında yer almalı.

Eğitim fiziksel veya sanal ortamının kullanışlılığı ve materyalin uygunluğu: Eğitimi aldığınız ortam, ki bu senkron ortamlar (Teams, Zoom vb.) olabileceği gibi asenkron ortamlar (Moodle vb.) da olabilir, kullanışlılığı, bir kullanım kılavuzunun varlığı veya eğitim danışmanınızın etkin kullanımla ilgili sizi yönlendirmeleri öğrenme sürecinizi kolaylaştıracaktır. Diğer taraftan güncel ve etkileşimli materyaller de çalışmayı daha keyifli hale getirmekte.

Eğitim sağlayıcı – katılımcı iletişimi: NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika, kullandığı yöntemler, müfredatlar, uygulamalar hakkında kendisini sürekli günceller. Web sayfasındaki kılavuzlarını sıkça yeniler. Bu durumlarda eğitim sağlayıcı en hızlı şekilde katılımcı ile iletişime geçerek onları en son güncellemelerden haberdar etmelidir. Yine diğer doğrultuda, katılımcının da dönem dönem iletişim kurma gereksinimleri olacaktır. Bu durumlarda katılımcıların doğru kişiye ulaşabilmeleri için gerekli email, telefon, Whatsapp vb. iletişim yöntemlerinin tanımlı ve bu kanalların açık olması gereklidir.

Bu gerekliliklerin tercih edeceğiniz eğitim sağlayıcısında bulunup bulunmadığını sorgulamak, bilgi talep etmek en doğal hakkınız olduğu gibi eğitim sağlayıcılarının da gerekli bilgileri size sağlama sorumluluğu olmalıdır.

İstanbul, 7 Aralık 2020

Özgür Cengiz

Kurucu Direktör

Ege Consulting

Nebosh
İş Güvenliği Sertifikası
Eğitici eğitimi