NEBOSH Kurumu ve Yeterlilikleri

NEBOSH Kurumu hakkında

NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health, Birleşik Krallık), sağlık, güvenlik ve çevre alanında yeterlilikler sağlayan lider bir küresel organizasyondur. Uluslararası alanda tanınan yeterlilikleri, İSG profesyonellerinin yanı sıra işyerindeki her seviyedeki bireylerin yetkinliğini artırmaya yardımcı olur.

1979’daki kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanından 400.000’den fazla kişi NEBOSH yeterliliği kazanmıştır. 130’dan fazla ülkede sınav yapan ve 600‘den fazla Eğitim Kurumu bulunan NEBOSH’un yeterlilikleri için uğraş veren on binlerce kişiye her yıl yenileri ekleniyor.

NEBOSH Eğitimleri

NEBOSH yeterlilikleri

NEBOSH için aslında Eğitim Organizasyonu yerine Yeterlilik Organizasyonu tabirini kullanmak daha uygun. NEBOSH her yeterliliği için müfredat ve öğrenme hedefi yayınlar, Eğitim Kurumları Dünya’nın dört bir yanında bu öğrenme hedeflerine erişmek için eğitim programları ve yöntemleri geliştirir ve NEBOSH bu öğrencileri sınava tabi tutarak başarılı olanlara yeterlilik verir.

Yeterlilikleri 5 ana kategoriden oluşur. Bunlar;

  • Kurs seviyesi – Genelde 1 veya 3 gün süren kurslardır. Safety Simplified gibi.
  • Award seviyesi – Genelde 1 veya 3 gün yüz yüze süren eğitimlerden sonra kazanılan yeterliliklerdir. NEBOSH Health and Safety at Work, NEBOSH HSE Introduction to Incident Investigation gibi.
  • Sertifika seviyesi – Genelde 10 gün yüz yüze süren eğitimlerden sonra kazanılan yeterliliklerdir. NEBOSH National ve International General Certificate gibi.
  • Diploma seviyesi – Genellikle yüz yüze verilmez. E-learning veya karma yöntemle sunulur. Uzun ve derinliği daha fazla olan programlardır. Optimumda 1,5 – 2 yıllık sürelerde tamamlanır. NEBOSH International Diploma in Occupational Safety and Health gibi.
  • Master seviyesi – İSG alanında MSc. (Yüksek Lisans) derecesi sağlayan programlardır.

Herhangi bir NEBOSH yeterliliğine sahip olmak için öncelikle hangi yeterliliğin tercih edileceğine karar verilmesi ve bu yeterlilik eğitimini sağlayan bir Eğitim Kurumuna kayıt yaptırılması gerekir. Ardından Eğitim Kurumları kılavuzluğunda sınavlara hazırlık süreçleri devam eder. Yine Eğitim kurumu adayı tercih ettiği sınava kaydettirir. Ardından aday, NEBOSH’un düzenlediği sınava katılma hakkı elde eder.

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Eğitimi

NEBOSH yeterliliklerinin uluslararası tanınırlığı

NEBOSH kurumunun sağladığı yeterlilikler tıpkı Ülkemizdeki Mesleki Yeterlilik Kurumunun da tabi olduğu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ve Birleşik Krallık’taki Yeterlilikler çerçevesince karşılıkları vardır.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, bir profesyonelin yeterliliklerini 1’den 8’e kadar olan aralıkta seviyelendirir. Bu aralıkta örnekler vermek gerekirse genel anlamda 8. seviye doktora eğitimine, 7. seviye yüksek lisans eğitimine ve 6. seviye lisans eğitimine denk gelir.

NEBOSH yeterliliklerinde; sertifika seviyesi seviye 4, Diploma seviyesi seviye 6 ve Master seviyesi seviye 7 olarak karşılık bulur. Özetle NEBOSH sertifika seviyesinde yeterliliğe sahip bir çalışan, Avrupa ve Birleşik Krallıkta seviye 4 bir İSG profesyoneli olarak tanınır. Bu da tekniker seviyesine denk gelir.

Birleşik Krallıktaki İSG Enstitüsü IOSH, bu farklı seviyede olan kişilere, üye olmaları ve yeterliliklerini kendisi ile paylaşmaları durumunda unvanlar verir. Unvanlar aşağıdaki gibidir.

NEBOSH Sertifika Seviyesi + Yeterli miktarda İSG deneyimi – EQF Seviye 4 NVQ Seviye 3 – TechIOSH

NEBOSH Diploma Seviyesi + Yeterli miktarda İSG deneyimi – EQF ve NVQ Seviye 6 – GradIOSH

Bu ünvanlar İngiltere ve Avrupa’da İSG profesyonellerinin yeterlilik seviyesini ifade eder.

https://egeconsulting.com/nebosh-kaza-olay-arastirma-egitimi/

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika (UGS) hakkında

NEBOSH’un dünya çapında en çok tercih edilen yeterliliklerinin başında NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika yeterliliği gelir. Bu yeterlilik uluslararası bir müfredata sahiptir ve eğitim programları İngiliz, Amerikan, ILO, OHSA EU ve İSG alanında örnek kılavuzlar üreten diğer ülkelerden referanslar alınarak oluşturulur. Eğitimler ve sınavlar Türkçe Dilinde gerçekleştirilebilmektedir.

Program iki temel üniteden oluşur. Bunlar UG1 (İSG yönetimi esaslarını ele alır) ve UG2 (Saha tehlikeleri ve kontrol yöntemlerini işler) dir. Sertifkaya hak kazanılabilmesi için bu 2 üniteye ait yapılacak 2 ayrı değerlendirmeden başarılı olmak gerekir. UG1 uzaktan, tüm kaynaklara erişilerek yapılabilen ve 24 saat süre verilen senaryo bazlı bir “açık kitap sınavı” ile değerlendirilir. Sorular yoruma dayalı ve cevaplar metinseldir. Türkçe açık kitap UG1 sınavları Aralık 2020’den itibaren başlamaktadır.

UG2 ünite değerlendirmesi ise bir risk değerlendirmesi projesidir. NEBOSH’un kılavuzları esas alınarak uzaktan gerçekleştirilen bir değerlendirmedir.

Yeterlilik sınavlarına hazırlanmak için Eğitim Kurumları farklı öğrenme yöntemleri geliştirir. Bunların arasında yüz yüze eğitim, uzaktan sanal sınıf (senkron) eğitim, uzaktan e-learning (asenkron) eğitimi ve bu yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma eğitim yöntemleri bulunur. Aday, bu eğitim yöntemlerinden uygun olanı seçerek kayıt yaptırır.

NEBOSH yeterlilik sınavlarında başarı spesifik öğrenme hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı değerlendirilerek ölçülür. Aday, sınavda kendince tüm doğru ifadeleri yazsa bile, cevap anahtarları NEBOSH müfredatı ve öğrenme hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu da Eğitim Kurumunun sağladığı eğitim materyallerinin ve kaynaklarının dışında yazılan görüşlerde başarı olasılığını düşürür.

Bu bağlamda NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika yeterliliğinde başarının 3 temel sac ayağı bulunur. Bunlar;

  • Adayın İSG alanındaki teknik ve yönetsel bilgi birikimi ve deneyimi
  • Adayın hazırlık sürecini verimli geçirmesi ve belli bir disiplin içinde çalışması
  • Eğitim Kurumunun hazırlık sürecinde sağladığı destek (Sunum materyalleri, çalışma kitapları, örnek soru metinleri, deneme sınavları, bire bir eğitmen desteği gibi.)

NEBOSH UGS bir İSG profesyoneline hangi avantajları sağlar?

NEBOSH UGS bir yeterliliktir. Tıpkı mühendislik diploması, veya Ülkemizdeki yeterliliklerden olan A, B veya C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi gibi. Ancak bu yeterlilik, sahibinin ulusal mevzuatlar, teknik ve yönetsel bilgiler edinmesinden ziyade uluslararası bir birikime (ILO, HSE, OHSA US, USHA EU, Avustralya, Kanada vb ülkelerin uygulama kılavuzları gibi) sahip olması ve dünyanın herhangi bir ülkesinde İSG profesyoneli olarak görev yapabilmesi için hazırlanmıştır.

Son dönemde İSG profesyonellerine dair iş ilanlarında NEBOSH UGS yeterliliğinin sıkça karşılaşılan bir şart olmaya başladığını görmekteyiz. Ancak aranan yalnızca bu şart değil. Nasıl ki bir mühendis, üniversiteden mezun olur olmaz sadece diploması sayesinde çok kolaylıkla hedeflediği işte çalışamıyorsa, bu sertifikayı alan kişi de sadece bu sertifika sayesinde hedeflerine hemen ulaşamayabilir. Bu yeterlilik İSG profesyoneli ve diğer yöneticilerin özgeçmişlerini önemli oranda destekleyen, kariyerlerin dönüştüren uluslararası bir değer olarak görülür.

Uluslararası bakış açısına sahip olmak isteyen ve farklı bir ülkede çalışma deneyimini yaşamak isteyen İSG profesyonelleri ve yöneticiler, deneyimleri ve birikimlerine ek olarak bu yeterliliğe sahip olduklarında, hedefledikleri işlerde çalışabilmek adına önemli avantajlar edinirler.

https://egeconsulting.com/nebosh-liderlik-egitimi/

Sonuç

İş sağlığı ve güvenliği küresel bir bilim. Bu bilimin her alt dalına hâkim olma şansımız maalesef yok. Ancak iyi bir altyapı edinip (öğrenme yeteneği kazanıp) bir veya birkaç alt alanda kendimizi geliştirmek ve o alanlarda birikimlerimizi insan sağlığını koruma, insan hayatlarını kurtarma ve birey ve kurumların gelişimlerine katkıda bulunma amacı ve uğraşı içinde olmak bu mesleği keyifli ve kutsal kılıyor.

Bu bağlamda, NEBOSH UGS yeterliliği, bir İSG profesyoneli için uluslararası düzeyde yöntesel ve teknik altyapı oluşturan, yönelebileceği alt alanı belirlemekte ışık tutan, kariyerini dönüştüren ve ancak İSG deneyimi ve diğer kişisel yetkinlikler ile bir araya geldiğinde önemli kariyer avantajları sunan bir program olarak değerlendirilmelidir.

İstanbul, 07 Ekim 2020

Özgür Cengiz

Kurucu Direktör

Ege Consulting

Diğer Hizmetler İçin;
Nebosh
Kök neden analizi
İsg sertifikası

ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER

IOSH İş Sağlığı ve Refah Yönetimi Eğitimi

İş Sağlığı ve Refah Yönetimi eğitimi, sağlık eğitimine yeni bir yaklaşım sunar. İçeriğin çalışanlarınızın ilgisini çektiğini ve onlara ilham verdiğini de göreceksiniz 

IOSH Yöneticiler için Yangın Güvenliği Eğitimi

Sürdürülebilir bir işyeri yangını güvenliği kültürü, yangından korunma ve bu alandaki olumlu tutum, bilgi, algı ve inançlara dayanmaktadır. 

IOSH Güvenli Yönetim Eğitimi

Yüz yüze, sanal sınıf ve e-learning yöntemleri ile verilebilmektedir. Yöntemler hakkında bilgilere ilgili yöntemin linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NEBOSH Kaza / Olay Araştırma Eğitimi

Bu yeterlilik, olay araştırmalarında görev alan ve bu süreci etkili bir şekilde yürütmek isteyen herkes içindir. Eğitim İngiliz NEBOSH ve HSE kurumları tarafından hazırlanmıştır.   

NEBOSH Liderlik Eğitimi

NEBOSH, kıdemli iş liderleri veya bu rolü üstlenmek isteyenler için bir günlük bir sağlık ve güvenlik yeterliliği geliştirmek için Büyük Britanya’nın Sağlık ve Güvenlik Düzenleyicisi, Health and Safety Executive (HSE) ile birlikte çalışarak bu programı geliştirmiştir.

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Eğitimi

1979’daki kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanından yaklaşık 550.000 kişi NEBOSH yeterliliği kazanmıştır. Her yıl on binlerce kişi, 130’dan fazla ülkede sınavlar sunan 600 eğitim kurumundan eğitimler alaran NEBOSH yeterliliklerine ulaşmaktadır.

Gözlem ve ramak kala raporlama, Dijital iş izin sistemi ve geribildirim yönetimi uygulamaları

Bir Ege Consulting markası olan Ege Techno, iş raporlama, iş izin ve geri bildirim sistemini daha etkin, kullanıcılar için basit ve kolay izlenebilir olarak uygulanmasını sağlayacak mobil ve PC arayüzü bulunan mobil uygulama yazılımları geliştirmiştir. 

Techno Report

Gözlem ve Ramak Kala Raporlama Yazılımı

Modern teknolojinin getirdiği kolaylıkları kullanarak, iş yerlerindeki tehlikeleri etkin bir şekilde raporlama ve yönetme imkanı sunar.

Techno Permit

Dijital İş İzin Sistemi Yazılımı

Techno Permit, İSG açısından kritik faaliyetlerin kontrolünde iş izin sisteminin basit ve verimli uygulanmasını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Techno Feed

Geribildirim Yönetim Sistemi Yazılımı

Kullanıcıların hizmetlerinizle ilgili geri bildirimlerini kolayca paylaşabilmeleri için tasarlanmış yenilikçi bir web uygulamasıdır.

Yenilikçi iş uygulamalarımızla tanışın.